Výrobci / značky

Emspoma jemný dezinfekční gel na ruce S GLYCERINEM, antivirový, s pumpičkou, 1 litr

Úvod DEZINFEKCE na ruce a povrchyEmspoma jemný dezinfekční gel na ruce S GLYCERINEM, antivirový, s pumpičkou, 1 litr

Emspoma jemný dezinfekční gel na ruce S GLYCERINEM, antivirový, s pumpičkou, 1 litr

Čistí, dezinfikuje a chrání ruce, zabíjí 99,9% baktérií a virů, efektivní proti E.coli baktériím. Přidaný glycerin zajistí hydrataci a zabraní tak vysušení rukou po aplikaci. Rychleschnoucí složení nezanechává na vašich rukou žádný lepivý pocit. Vhodný pro každodenní péči. Vhodné pro děti i dospělé. Premiová pumpička s volbou dávky 0 ml,  3.5 ml, 5 ml a 7.5 ml.

Kód: 360803
 
Dostupnost: SKLADEM
615,- Kč bez DPH 744,15 Kč s DPH
Do košíku

Emspoma jemný dezinfekční gel na ruce S GLYCERINEM, antivirový, s pumpičkou, 1 litr

Čistí, dezinfikuje a chrání ruce, zabíjí 99,9% baktérií a virů, efektivní proti E.coli baktériím. Přidaný glycerin zajistí hydrataci a zabraní tak vysušení rukou po aplikaci. Rychleschnoucí složení nezanechává na vašich rukou žádný lepivý pocit. Vhodný pro každodenní péči. Vhodné pro děti i dospělé. Premiová pumpička s volbou dávky 0 ml,  3.5 ml, 5 ml a 7.5 ml.


Použití
Ideální k ochraně a hygienické dezinfekci rukou, není-li umývání vodou a mýdlem možné, při cestování a pohybu na veřejnosti (toalety, městská doprava, nákupní košíky). Aplikujte malé množství gelu do dlaně a důkladně rozetřete.


Skladování

Skladujte v originálních těsně uavřených obalech, ve svislé poloze tak, aby se zabránilo únikům. Skladujte v suchu, dobře větraných místnostech, při teplotách +5 až +25 °C. Dbejte pokynů uvedených na etiketě.


Upozornění
Zamezte kontaktu s očima. Při zasaženi očí okamžitě důkladně vypláchněte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, je-li to možné a je to snadné. Pokračujte v opláchnutí. Pouze pro vnější použití. Nepožívejte. Při požití okamžitě vyhledejte lékařskou pomoc. Uchovávejte mimo dosah dětí a domácích zvířat.


NEBEZPEČÍ

H225 Vysoce hořlavá kapalina a páry.

H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P102 Uchovávejte mimo dosah dětí. P210 Chraňte před teplem, horkými povrchy, jiskrami, otevřeným ohněm a jinými zdroji zapálení. Zákaz kouření

P233 Uchovávejte obal těsně uzavřený.

P305+P351+P338  PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout  snadno. Pokračujte ve vyplachování.

P337+P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc/ošetření. 

P501 Odstraňte obsah/obal  předáním na sběrný dvůr jako nebezpečný odpad.

 

Složení
Ethanol (70-85%), peroxid vodíku 3% (3-5%), voda, glycerol (1-3%)


Dezinfekce je ve formě gelové emulze, aby se lépe roztírala a dostala tak i do těžko přístupných míst.


Objem: 1 litr


Soubory ke stažení

Název Popis Odkaz Velikost Přidáno
Bezpečnostní list 23917670-emspoma-dezinfekcni-gel_bl.pdf 611.9 KB 08.04.2020
Informace Dodání zboží Rychlý kontakt

 

NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 142 00 Praha 4

mobil: 602 366 243, tel.: 241 717 845, email: info@noko.cz

Po-Čt: 8-12 a 13-16, Pá: 8-12 a 13-14, So-Ne a státní svátky: Zavřeno

IČO: 45275017, DIČ: CZ45275017

Přijímáme platební karty

        


Copyright 2018 - 2020 © noko.cz