Obchodní podmínky

Obchodní podmínky


Vážení zákazníci, pokud nakupujete v našem internetovém obchodě, seznamte se prosím s našíma podmínkama pro nákup.

EET

 • Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Úvodní ustanovení

 • Tyto podmínky platí pouze pro nákup v internetovém obchodě www.noko.cz, který firma NOKO spol s r.o. provozuje,  podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího (provozovatel) a kupujícího (zákazník).

Vytvoření objednávky a s tím uzavření smlouvy

 • Veškeré objednávky odeslané prostřednictvím našeho internetového obchodu NOKO jsou brané jako závazné. Odesláním objednávky kupující stvrzuje, že si pečlivě přečetl naše obchodní podmínky, jakož i reklamační řád a že s nimi souhlasí.
 • Objednávka je návrhem kupní smlouvy. Kupní smlouva vzniká v okamžiku převzetí objednaného zboží kupujícím.
 • Podmínkou platnosti elektronické objednávky je vyplnění veškerých předepsaných údajů a náležitostí v formulářích.
 • Místem dodání zboží je adresa uvedená kupujícím v registračním formuláři nebo v naší prodejně NOKO v Praze.
 • Vlastnické právo ke zboží přechází na kupujícího, až po zaplacení kupní ceny a jeho převzetím.
 • Vyplněním registračního formuláře, či závazné objednávky v rámci internetového obchodního domu cyklosvet.cz, kupující dává prodávajícímu souhlas k shromažďování a archivování osobních údajů o kupujícím a o jeho nákupech.
 • Ceny uvedené v ceníku jsou včetně DPH a konečné.

 

Prodejce si vyhrazuje právo odmítnout vyřízení objednávky, pokud jsou objednací údaje neúplné, nebo vzbuzují pochybnost o skutečném úmyslu zákazníka objednat zboží. O tomto odmítnutí zašle prodávající informaci na e-mailovou adresu zákazníka. 

Kdy a za jak dlouho dostanu zboží?

 • Zboží lze zaslat na dobírku, popřípadě jej lze osobně vyzvednout v prodejně NOKO. Při osobním vyzvednutí na prodejně VYČKEJTE AŽ BUDETE EMAILEM NEBO TELEFONICKY VYZVÁNI.
 • Zboží dodáváme obvykle od 2–5 pracovních dní. Pokud zboží není v našem skladu ani ve skladu našeho dodavatele může se doba dodání protáhnou. O takto vzniklé situaci Vás budeme samozřejmě informovat a domluvíme si další postup dodání.

Doprava

 • Balné je zdarma u každého druhu doručení zboží. Cena za doručení se řídí podle typu a charakteru zboží a je uvedena v platném ceníku.
 • Zboží zasíláme přepravní službou DPD nebo TOPTRANS.
 • Doporučujeme se seznámit s přepravními podmínkami těchto společností.
 • Za škody způsobené přepravou zodpovídá přepravce.
 • V případě, že zákazník při přebírání balíku od zaměstnance přepravní společnosti zjistí, že obal zásilky vykazuje nějaké poškození, doporučujeme takovou zásilku buď rovnou odmítnout, nebo zboží před zaměstnancem přepravní společnosti vyjmout z obalu a ověřit, zdali nedošlo k jeho poškození. Vždy toto zjištěné poškození zapište do přepravního listu zaměstnance přepravní společnosti který vám zásilku předává.

Dopravné

 • Ceny dopravného se řídí dle aktuálního ceníku přepravného viz: CENÍK PŘEPRAVNÉHO a rozlišují se podle charakteru zboží a místa dodání.

Reklamace

 • Případné reklamace budou vyřízeny v souladu s právním řádem platným v ČR.
 • Zboží lze reklamovat u provozovatele, na adrese:

NOKO spol. s r.o., U Kamýku 2/870, 14200 Praha 4 kam ho zašlete s kopií nákupního dokladu, s popisem závady a Vaším kontaktním telefonním číslem.

 • V případě vrácení zboží do 14-ti dnů od převzetí  je nutné zboží zaslat ve stavu v jakém jste ho koupili a v originálním obalu. Podrobnější podmínky vrácení zboží v této lhůtě naleznete v odstavci "Odstoupení od kupní smlouvy" níže.
 • Dále můžete zboží reklamovat v prodejně NOKO spol. s r.o. v Praze.
 • Reklamované zboží musí být zasláno řádně vyčištěné a řádně zabalené proti poškození při přepravě.
 • Náklady spojené se zasláním reklamace nese vždy zákazník.
 • V případě kladného vyřízení reklamace je mu zasláno opravené nebo vyměněné zboží zpět. Maximální doba vyřízení Vaší reklamace je zákonem stanovena na 30 dní, pokud nebylo z jakýchkoli důvodů dohodnuto a zapsáno v reklamačním listě jinak.

Záruční lhůta

 • Záruční lhůta spotřebního zboží je stanovena dle zák. č. 136/2002 Sb na 24 měsíců. Přesné vymezení pojmů „spotřebitel“ je stanoveno v zák. č. 634/1992 Sb, část první, §2, odstavec 1a :Spotřebitelem se rozumí fyzická nebo právnická osoba, která nakupuje výrobky nebo užívá služby za jiným účelem než pro podnikání s těmito výrobky nebo službami.Obecně – záruční doba pro koncového spotřebitele činí 24 měsíců. Řídí-li se kupní smlouva, zejména mezi podnikateli obchodním zákoníkem (§ 261, zákon č. 513/1991 Sb. v platném znění), ke změnám nedochází. Obecně – pro podnikatelské subjekty činí záruční lhůta dle zákona 6 měsíců ode dne převzetí zboží uživatelem, případně od data uvedení zařízení do provozu firemním technikem, nebo dle smlouvy. Naše firma ve spolupráci s dodavateli prodlužuje zákonou lhůtu na 12 měsíců.
 • U některých druhů zboží je však třeba si uvědomit, že doba záruční nemusí odpovídat době životnosti daného produktu. Nároky z odpovědnosti za vady ze záruky ( reklamace) se nevztahují na závady způsobené nesprávným použitím a opotřebením neodpovídajícím způsobem.

Neoprávněná reklamace

 • Při neoprávněné reklamaci (nebude-li zjištěna oznámená závada, nebo půjde-li o závadu nespadající do záruky) může prodávající požadovat úhradu vzniklých nákladů za testování, opravu) podle aktuálního ceníku servisních výkonů.

Odstoupení od kupní smlouvy (vrácení zboží) zákazníkem spotřebitelem

 • Kupující spotřebitel má právo podle občanského zákoníku (zákon č.89/2012 Sb.) odstoupit od kupní smlouvy do 14-ti dnů od převzetí zboží bez udání důvodů . Pokud se tak rozhodne, musí v uvedené lhůtě informovat dodavatele o jeho úmyslu a nepoškozené zboží, bez známek užívání nebo opotřebení, v původním obalu poslat zpět v co nekradší době bez zbytečných odkladů (určující je datum oznámení). Ke zboží přiloží písemnou žádost o odstoupení od kupní smlouvy, doklad o nákupu, iniciály kupujícího a číslo účtu, na který bude finanční obnos vrácen. Po obdržení vráceného zboží prodávající zboží zkontroluje a obratem vrátí kupujícímu odpovídající částku za zboží.( Poštovné se nevrací.)
 • V žádném případě neposílejte zboží na dobírku.
 • O vrácení zboží nás vždy nejdříve kontaktujte na e-mail info@noko.cz
 • Zboží zašlete zpět na adresu: NOKO spol s.r.o., U Kamýku 2/870 142 00 Praha 4.
 • Zaplacením předem nebo formou zálohové faktury a tím upravením ceny se zákazník vzdává práva odstoupit od kupní smlouvy! Pokud není dohodnuto jinak.
 • V případě složení zálohy a nevyzvednutí zboží poslouží záloha jako stornopoplatek.
 • Od kupní smlouvy též nelze odstoupit při osobním odběru zboží.
 • Zboží které není běžně skladem, a objednává se speciálně pro zákazníka, se v případě odstoupení od smlouvy účtuje storno poplatek ve výši 20% z ceny zboží.

Zrušení smlouvy dodavatelem tedy prodávajícím NOKO spol. s r.o.

 • NOKO spol. s r.o. může zrušit objednávku a to z těchto důvodů: zboží se již nevyrábí, je dlouhodobě nedostupné, vyprodané nebo se změnila výrazným způsobem cena zboží. O těchto skutečnostech bude vždy zákazník informován v co nejkratší době.

Práva a povinnosti prodávajícího

 • Podávající má povinnost vyřídit závaznou objednávku, odeslat objednané zboží a dodat na adresu kupujícího v termínu, který mu kupující sdělí při potvrzení objednávky. Veškeré osobní údaje poskytnuté při registraci jsou důvěrné.
 • Prodávající má povinnost vymazat registrovaného zákazníka z databáze v případě, že o to zákazník písemně požádá.
 • Prodávající má právo odmítnout objednávku, pokud kupující opakovaně nesplní svůj závazek odebrat zboží a zaplatit kupní cenu.
 • Prodávající má právo od kupní smlouvy odstoupit (závazné objednávky), stane-li se plnění nemožným, nedohodne-li se s kupujícím na novém plnění. V případě, že kupující zaplatil objednané zboží předem a odstoupí-li od smlouvy z výše uvedeného důvodu, vrátí prodávající kupujícímu celou částku nejpozději do 30 dnů od doručení písemného odstoupení od smlouvy.

Práva a povinnosti kupujícího

 • Kupující je povinen uvést kontaktní telefon, správnou a úplnou poštovní adresu, na kterou má být objednané zboží doručeno.
 • Kupující je povinen odebrat objednané zboží a zaplatit celkovou cenu. S konečnou cenou je zákazník srozuměn při vyplňování objednávky ještě před jejím závazným potvrzením.
 • Kupující má právo stornovat odeslanou objednávku nebo vrátit zboží do 14ti dnů od doručení, viz. Obchodní podmínky.
 • Kupující má právo na vymazání svých osobních údajů z databáze, požádá-li o to písemnou formou. Prodávající se tímto zavazuje nejpozději do 3 dnů od doručení písemné žádosti veškeré údaje o kupujícím z databáze vymazat.

Ochrana osobních dat

 • Internetový obchod NOKO podle zákona číslo 101/2000 Sb. o ochraně osobních údajů zpracovává osobní data a uchovává je v marketingové databázi firmy. Zpracované údaje jsou plně chráněny před zneužitím a nebudou poskytnuty třetím stranám,kromě těch které se přímo podílejí na vyřízení objednávky zákazníka (banky, pošta či speditér a pod.), a to pouze v nutném rozsahu. Kupující – odběratel dává odesláním své objednávky souhlas provozovateli internetového obchodu NOKO k jejich zpracování a využití pouze pro potřebu obchodního vztahu mezi nimi.

Závěrečná ustanovení

 • Tyto obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na internetových stránkách prodávajícího, v den odeslání elektronické objednávky kupujícím. 2. Odesláním elektronické objednávky kupující bez výhrad přijímá veškerá ustanovení obchodních podmínek ve znění platném v den odeslání objednávky, jakož i v den odeslání objednávky, platnou cenu objednaného zboží včetně poštovného uvedenou v katalogu internetového obchodu NOKO.cz , nebylo-li v konkrétním případě dohodnuto jinak. Odeslanou objednávkou je kupující neodvolatelně vá­zán.
 • Účastníci se výslovně ve smyslu ustanovení §262, odst. 1 obchodního zákoníku dohodli, že není-li podmínkami výslovně stanoveno jinak, řídí se jejich práva a povinnosti obchodním zákoníkem, zejména jeho ustanovením §409 a následujících.

Jsme plátci DPH. Veškeré uvedené ceny jsou bez DPH.
IČO: 45275017 DIČ: CZ45275017
Živnostenský list vydal Uřad městské části Praha 4, živnostenský odbor.
č.j: ZO/U4268/2007/Dit, dne 03.05 2007.